Thema: Waarden

Wat is een waarde? Waarden geven antwoord op de vraag ‘wat is voor mij belangrijk?’.

Een waarde wordt in de literatuur wel omschreven als ‘een betekenisgevend ideaal’ en ‘een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden’. Je kunt dan denken aan ‘integriteit’, ‘deskundigheid’ of ‘rechtvaardigheid’. Waarden geven houvast bij keuzes en beslissingen. Als zekerheid voor jou belangrijker is dan vrijheid, zul je andere keuzes maken met betrekking tot werk. 

  • Kernvraag: wat is belangrijk?
  • Waar het om draait: richting geven aan je werk en je leven.
  • Tegenhanger: richtingloos.
  • Vraag voor organisaties: welke waarden zijn leidend?
Verdieping over waarden

Wat hebben waarden met werk te maken?

De waarden die in onze samenleving centraal staan zijn vooral economische waarden. Voorbeelden zijn succes, prestaties leveren, efficiëntie, geld verdienen. Dat leidt tot een werkwereld waar grote druk op is komen te staan. Hoogleraar filosofie Govert Buijs zegt in een artikel: ‘Daarnaast is werk een belangrijk onderdeel van onze identiteit geworden. Mensen willen waardering voor wat ze doen. We willen meetellen. Je hoort erbij als je succesvol bent en dat is met name in termen van je bankrekening. Dat succesdenken is de afgelopen decennia steeds sterker geworden. Zelfs al is ons leven onaangenaam, dan blijven we hard werken, want we willen niets mislopen. Je wilt blijven presteren, want zodra je geen stappen maakt, doet een ander dat wel. Dan ben jij de ‘loser’. Je wilt natuurlijk geen loser zijn.’ Werk kan ook een andere rol vervullen. Wij delen de wens van Buijs, als hij zegt: ‘Het zou mooi zijn arbeidsprocessen niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency te ontwerpen, maar zó dat iedereen het gevoel heeft iets waardevols te doen. Werk is niet alleen maar een kostenpost, het is ook een consumptiegoed: we ontlénen er ook heel veel aan. Hoe komt het dat we een enorme druk blijven leggen op iets dat ook in de sfeer van ontspanning en creativiteit kan zitten?” Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we andere dan alleen economische waarden centraal moeten stellen.

Voor organisaties

Persoonlijke waarden hebben effect op de keuze voor werk. Zo blijkt het volgende uit onderzoek van Deloitte:

  • 64% van de millennials zegt dat ze geen baan willen in een bedrijf dat zich niet maatschappelijk verantwoord gedraagt.
  • 75% zegt met minder salaris genoegen te nemen als zij kunnen werken in een bedrijf dat past bij hun waarden.
  • 88% geeft aan dat hun werk meer voldoening geeft als ze een positieve impact kunnen hebben op sociale en milieuvraagstukken.

Meer weten?

Neem contact op

Relevante diensten rondom waarden

Nieuwsbrief

Ontvang 4x per jaar een mail met inspirerende quotes, verhalen en achtergrondinformatie. Je leest het, we houden zelf ook niet van spam.

Nu abonneren