In een serie van vijf blogs geven we je handvatten voor hoe jij in je organisatie kunt werken aan impact. Waar begin je met jouw bedrijf als je impact wilt maken?

In deze blog leg ik uit welke stappen leiden naar impact en wat er in het bijzonder voorafgaat aan het nemen van acties. Zo kun je met je team of organisatie van tevoren goed bepalen waar je staat en in kaart brengen welke drempels er nog genomen moeten worden.

Stappen naar impact

Werken aan impact, wat houdt dat eigenlijk in? Bureaus die onderzoek doen naar impact, zoals onze zusterorganisatie Alexander Impact, onderzoeken de effecten van acties (output en outcome) en bundelen deze zodat ze uitspraken kunnen doen over de impact. Daarbij proberen de onderzoekers te voorkomen dat andere invloeden aangerekend worden en het succes onterecht vele vaders heeft. Uiteindelijk volgt impact als resultaat van alle positieve (en negatieve) effecten.

Het begint dus bij de acties? Kijkend naar organisaties komen acties niet zomaar uit de lucht vallen. We voegen daarom een aantal stappen toe die voorafgaand nodig zijn om in actie te komen: de kennis, de intentie en een plan of idee. Elke stap is essentieel en het proces kan bij elke stap stokken. Met andere woorden, het is niet vanzelfsprekend dat kennis automatisch leidt tot impactvolle acties.

Drempels

Elke stap kan ook drempels opwerpen.

Kennis > intentie
Als je van een probleem weet en begrijpt hoe het ontstaat, en misschien zelfs weet hoe het wetenschappelijk kan worden opgelost (kennis), wil dat nog niet zeggen dat er ook de wil is het op te pakken (intentie). Soms raakt het mensen onvoldoende en soms heeft het binnen een organisatie geen prioriteit.

Intentie > plan
Als de intentie er wél is, is de volgende stap een idee en uiteindelijk een plan. Hoe gaan we het aanpakken, wat moet er gebeuren en wie doet er mee? Om deze stap te zetten is niet alleen een creatieve geest nodig maar ook visie en vertrouwen (een foutvriendelijke organisatie helpt daarbij).

Plan > actie
Eenmaal bezig met een plan kan het proces vastlopen en zal het uiteindelijk nooit tot acties leiden. Bijvoorbeeld omdat er te veel waarde wordt gehecht aan een zodanig uitgewerkt en ogenschijnlijk voorspelbaar plan, dat het juist daardoor een onmogelijke missie dreigt te worden. Daarnaast zien we als vaak voorkomende drempel het draagvlak. En hoe belangrijk dat draagvlak natuurlijk is, het streven naar consensus kan ook doorslaan. Met als gevolg dat teveel heren moeten worden bediend, er een langdradig proces volgt of dat de uiteindelijke versie een afgematte uitvoering is van het oorspronkelijke plan.

Dus hoe kom je op een goede manier van een plan in actie? Wij zijn voorstander van het verlagen van de drempels zodat er makkelijk tot actie wordt overgegaan: durven een klap te geven op een plan, het mandaat verstrekken om ‘gewoon’ te mogen beginnen en hulp bieden om waar nodig tegen heilige huisjes te schoppen. Een samenspel tussen bottom-up en top-down krachten kun je dit ook noemen. In de vierde blog ga ik hier nader op in.

Toepassing

Wat kan je hier als organisatie mee? Onlangs zijn we door een programmamanager in de zorg gevraagd hulpverleners te helpen bij de implementatie van een wetenschappelijk bewezen methodiek. De kennis was dus aanwezig en de verwachting was dat het inzetten van deze methodiek veel positieve impact zou hebben (meer sociale steun voor cliënten, meer werkplezier voor de zorgverleners, minder zorgkosten). Desondanks vonden de hulpverleners het lastig deze aanpak in hun organisaties door te voeren. Hoe kan dat?

Tijdens werksessies met deze hulpverleners hebben we ze daarom gevraagd waar ze nu eigenlijk staan. Met hartjes ♥ gaven ze de stappen aan die op dat moment al succesvol waren en met een kruisje ✗ lieten ze zien waar nog  moeilijkheid zat. Wat bleek? Enerzijds dat er natuurlijk verschillen zijn tussen de organisaties. Medewerkers die in organisaties werken waar meer ruimte is voor innovatie, werkten al met deze methodiek en hielden zich al bezig met het verfijnen van de werkwijze. Mensen uit andere zorgorganisaties hadden beduidend meer moeite om deze aanpak ‘aan de man’ te krijgen bij hun collega’s. Daarnaast bleken er ook verschillende zienswijzen te zijn tussen de individuen. Sommige medewerkers ervoeren het glas als halfvol en zagen overal kleine kansen terwijl anderen dat juist lastiger vonden. Deze inzichten zien wij vaker terug bij (sociale) innovatie: er zijn ondernemende kartrekkers nodig die zich laten leiden door de impact. Ook moet je beseffen dat niet iedereen zo is. Daarom helpt het als beïnvloeders en beslissers in een organisatie er vanuit hun rol voor zorgen dat meer mensen over de drempels stappen.

In deel 3 van deze blogserie reik ik je een tool aan voor het plotten van acties en ideeën. Dus denk groot, begin lullig!

Meer weten?

We denken én doen graag met je mee om meer impact te maken. Bel of mail Alexandra!

Contact