Onlangs promoveerde Jacky van de Goor op het thema ‘zingeving’. De verdediging van haar proefschrift gebeurde online en ik zat aan het scherm gekluisterd. Ze is haar onderzoek gestart met de vraag: ‘Stel er is een hiernamaals en je kunt één herinnering meenemen. Welke herinnering is dat?’ Vervolgens liet ze mensen vertellen over die herinnering om daarmee te ontrafelen wat mensen als zingevend ervaren. Antwoorden als ‘verbinding ervaren met iets groters dan mezelf’, ‘een ander hebben kunnen helpen op een moeilijk moment’ en ‘kleine dagelijkse dingen als het ontbijtritueel in ons gezin’ laten zien wat mensen dan zoals noemen. 

Wat aan het denken zette: mensen noemen ‘verwondering, overgave, ontmoeting en verbinding’ als ze het hebben over zingeving, terwijl ‘controle, efficiency, ratio en autonomie’ begrippen zijn die in onze samenleving centraal staan, aldus Jacky. Dat maakt zingeving eerder een zachte kracht op de achtergrond, dan iets dat voorop staat in onze levens.

Mijn onderzoek gaat over ‘werk en zingeving’ en in de korte tijd dat ik bezig ben, herken ik veel. In de interviews die ik heb, hoor ik mensen worstelen met aan de ene kant de noodzaak van winst, prestatie en efficiency en aan de andere kant iets voor de ander willen betekenen. 

Zachte krachten zijn nodig om het leven leefbaar te houden. We hebben te maken met zoveel hardheid, meetbaarheid en afstand tot elkaar (op dit moment letterlijk door Corona), dat velen het dagelijks leven zwaar vinden. 

Aandacht voor zingeving is broodnodig. In een online event van de Arbo Unie hoorde ik deze week Anita Koops (Strategisch Arbeids- en Organisatiedeskundige) zeggen: ‘zingeving, dat is een ander gelukkig maken’. Als we in de harde economische en pandemische tijd waarin we nu zitten, dát wat vaker proberen, dan maken we misschien wel herinneringen die we een leven lang met ons mee willen nemen. 

Als je meer wilt weten: Jacky schreef een toegankelijk boek over haar onderwerp. Het heet ‘Je leven in één herinnering’ dat is uitgegeven door Ten Have. 

Wil je er zelf meer over leren? Onze opleiding is in de maak. Volg onze LinkedIn-pagina, daar kun je lezen wanneer je mee kunt doen. 

Heidi Jansen