AlgemeenBetekenisDoelen

Werken aan impact van hart naar start

By 7 mei 2021 oktober 9th, 2023 No Comments

In een serie van vijf blogs geven we je handvatten voor hoe jij in je organisatie kunt werken aan impact. Waar begin je met jouw bedrijf als je impact wilt maken?

In deze blog trap ik een open deur in: we willen allemaal van betekenis zijn. Maar hoe doe je dat? Het is namelijk niet makkelijk een (maatschappelijk) doel leidend te laten zijn. Mijn stelling: je kunt niet om verandermanagement heen. Lees stap voor stap hoe je van bedoeling naar inzicht, acties en uiteindelijk een maatschappelijke beweging toewerkt.


Iedereen wil impact maken

Impact maken – je kunt er natuurlijk niet op tegen zijn. Wij willen van betekenis zijn, voor onze medemensen, onze planeet. De SDG’s (sustainable development goals) van de VN, bedrijven met een ‘purpose’, het krijgt niet alleen bijval in ‘onze bubbel’, maar wordt steeds meer gemeengoed. Ook banken en organisaties als VNO NCW en MKB Nederland willen zich inmiddels bewust inzetten voor doelen die verder reiken dan het eigen belang.

Je kunt niet om verandermanagement heen

Alleen, hoe zetten we deze ‘nieuwe koers’ in? Hoe zorg je ervoor dat je bijdraagt aan een inclusieve samenleving? Je kunt niet impact nastreven zonder je organisatie, je manier van werken, er ook op aan te passen. Want, grote kans dat vaak de systemen, regels en procedures de baas zijn en dat doel in meer of mindere mate voorbijschieten. De zorg, de overheid en het onderwijs, ze hebben allemaal te maken met een wirwar aan regelingen, instanties en overlegorganen. Helaas, maar om impact te maken kan je niet om verandermanagement heen.

Impact voorop, de organisatie volgt

In de ideale wereld stellen instanties zich dienstbaar op en staat het maken van impact bovenaan de agenda. In de ideale wereld is dit streven doorgevoerd in hun processen, geldstromen en systemen. En natuurlijk zorgt in de ideale wereld zinvol leiderschap voor een merkbare visie, bevlogenheid en (sociale) innovatie.

Tot het zover is… werken we vrolijk door aan onze missie. Het komt nog te vaak voor dat de ‘systeemwereld’, perverse prikkels en een wantrouwende houding tegenover kwetsbaren te bepalend zijn geworden. Zo bepalend dat daardoor het oorspronkelijke doel niet meer leidend lijkt. Bij Buro Waai willen we dat organisaties teruggaan naar de bedoeling en zo duurzaam werken aan impact. Waar zijn de pijlen in jouw organisatie op gericht?

In deel 2 van deze blogserie gaan we dieper in op welke stappen je kunt nemen als je je impactkoers gaat bepalen.

Meer weten?

We denken én doen graag met je mee om meer impact te maken. Bel of mail Alexandra!

Contact