Het valt me op dat het thema Verduren veel oproept bij de deelnemers van onze training Zinvol Werken. Het blijft hangen, het houdt mensen bezig.

Verduren hoort erbij

Een van de deelnemers had de uitspraak van Heidi Jansen op een eerste lesdag onthouden: ‘In samen verduren vind je verbondenheid.’ Een ander refereerde aan corona en dat het voor veel mensen een periode van verduren is (geweest). Weer een ander dacht aan termen als wendbaarheid, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen maar ook slachtofferrol. Bewust verduren kan dat laatste voorkomen.

Verduren als levenskunst

In een eerdere editie merkte een deelnemer op ‘Verduren is een levenskunst.’ En het helpt als je die kunst verstaat. Weer een andere deelnemer schreef een verhaal over soep maken (verderop lees je waarom dat erg toevallig is) en wat dat voor haar met verduren te maken had.

Wat levert verduren op?

Een van de coaches die de Zin  Scan gebruikt in haar coachtrajecten stelde de vraag: ‘Wanneer weet je of iemand teveel verduurt?’ Kortom: het thema komt regelmatig ter sprake en nodigt uit tot gesprek. Een van de vragen die het bij mijzelf oproept is: ‘Wat levert het op om te verduren?’ Oftewel: waarom zouden we het doen?

De metafoor van de erwt

Toeval of niet – er zullen mensen zijn die nu denken: toeval bestaat niet, het moet zo zijn – vandaag maakte ik kennis met de parabel ‘In de kookpot’ uit de Soefitraditie, in stripvorm getekend door Flor Lambach in de serie Strip op de Horizon.

Als je dit opzoekt op internet kom je uit op een YouTube-filmpje, waarin de strip wordt toegelicht. Je ziet een kookpan met (kikker)erwten en een van de erwten wil de pan uit. De kok houdt de erwt tegen, want de erwt is nodig om een heerlijk gerecht te bereiden. Je kunt er op meerdere manieren naar kijken, deze strip. Het gedrag van de kok en de wijze waarop hij communiceert laat ik nu even buiten beschouwing, want daar zou ik een aparte blog over kunnen schrijven. 🙂

Is verduren opofferen?

Wat ik hieruit haal in de context van een team- of werksituatie, is dat verduren ten koste kan gaan van je eigen ideeën, plannen en initiatieven en dat het daarmee wél een gezamenlijk doel kan dienen. Het kan best lastig zijn om je persoonlijke wensen opzij te zetten.

Verduren heeft voorwaarden

Het helpt dan als het doel bekend is bij iedereen, in dit geval alle erwten in de pan. Maar ook dat je in de pan je kennis en vaardigheden kwijt kan en daardoor voldoening ervaart. De kok legt dan ook uit dat de erwt nodig is voor het heerlijke gerecht. Het helpt ook als alle erwten oprechte waardering ervaren vanwege het feit dat ze in de pan blijven en dat ze zich welkom, thuis en geborgen voelen.

Verduren kan met een hoger doel

Wat ik hier mis, is waaróm het belangrijk is dat er een heerlijk gerecht wordt gemaakt. Wat is het hogere doel? Dat geeft werkelijk betekenis en zin. Als je het hogere doel omarmt en bewust kiest voor de pan, is dit een eigen keuze en draagt dit bij aan je gevoel van autonomie.

Verduren kost tijd

Wat ik ook uit het filmpje haal, is dat het soms nodig is om in de pan te blijven, zodat processen hun gang kunnen gaan. Dat het tijd nodig heeft om tot een oplossing te komen. Vanuit een ongemakkelijke situatie ontstaat beweging, vanuit crisis ontstaat transformatie en transitie. Het ongemak leidt ergens toe, zonder in het moment zelf te weten waar het precies toe leidt.

Als er anderen bij betrokken zijn, helpt het als die allemaal de intentie hebben om in de pan te blijven zolang als nodig is, en dat ze in verbondenheid vertrouwen op de beweging die gaat ontstaan. Plezier is een belangrijk ingrediënt om deze periode goed door te komen met elkaar.

Verduren heeft een grens

Tot slot haal ik hier ook uit dat het niet ten koste mag gaan van je gezondheid. Het is belangrijk om de pan te verlaten voordat het water voor jou als individu te heet wordt. Ook als je denkt dat er dan misschien geen oplossing komt voor de reden dat je met elkaar in die pan zit. Zo blijf jij fit voor werk en kun je van betekenis blijven, alleen niet in deze pan.

Bereid je voor op het verduren

Om te ontdekken of je te veel verduurt, helpt het om vooraf te weten hoeveel je bereid bent te verduren en tijdens het verduren regelmatig te reflecteren op jezelf, je gezondheid en je welzijn.

Daarbij is het handig als je je persoonlijke waarden kunt benoemen en deze weet toe te passen in de praktijk. En ook als je de waarden en doelen van je organisatie kent. Door deze te toetsen aan jouw interne kompas kan je morele stress voorkomen. De oplettende lezer merkt op dat de 12 thema’s die helpen om Zinvol Werken concreet te maken, allemaal in de tekst zijn verwerkt 🙂

Verduren kan veel opleveren

Als ik bovenstaande voor mezelf vertaal, kom ik op de volgende gedachte:

Het kan veel opleveren om te verduren. In verduren vind je verbondenheid. Er kunnen (gezamenlijke) doelen bereikt worden en/of processen worden op gang gebracht. Het geeft zin en betekenis. De omgeving kan helpen om het verduren begrijpelijk en dragelijk te maken. Hoeveel je kunt verduren hangt af van je bereidheid hiertoe en een idee over wat dat verduren dan inhoudt, in relatie tot je persoonlijke doelen, zin en waarden in het leven. Peas of mind, zullen we maar zeggen 😉

Voor nu prima gedachten om op verder te kauwen, toch? We hoeven het immers niet helemaal te weten.

Verduren is een mooi thema, dat regelmatig nog onderwerp van gesprek zal zijn. Dank aan Flor Lambach voor de strip en het moment van reflectie dat het mij heeft opgeleverd. Benieuwd naar het filmpje? Bekijk ‘m hier.

Auteur: Mariska Wegink

Lees meer over onze 12 thema's