AlgemeenBetekenisDoelenVerbondenheid

Waarom?

By 11 maart 2020 oktober 28th, 2020 No Comments

‘Organisaties hebben geen doelen’, schrijft filosoof Ben Kuiken op de site van nieuworganiseren.nu. Ik ben het met hem eens. 

Er is een hype ontstaan rond de ‘why’ van organisaties. 

Toen ik de eerste keer las over hoe de ‘why?’ van organisaties (als bijvoorbeeld Apple) hun hele bestaan heeft beïnvloed, vond ik dat hele verhaal nogal geconstrueerd. Ik zag het niet voor me dat een paar jongens in een garage eerst lang hadden zitten debatteren over waarom zij op aarde waren en wat hun organisatie voor de wereld moest betekenen. Het leek me veel meer voor de hand te liggen dat ze een mooi apparaat in elkaar hadden geknutseld en daar zó enthousiast over waren dat van het een het ander kwam.

Kuiken zegt nog meer, hij zegt zelfs dat organisaties niet bestaan. Althans, niet in de zin van iets waar je tegen kunt praten of afspraken mee kunt maken. En organisaties hebben al helemaal geen bedoeling. 

Ménsen hebben doelen, persoonlijke doelen. 

We  gaan bij een organisatie werken omdat we daarmee onze eigen doelen hopen te bereiken. Niets mis mee. Doen alsof een organisatie een hoger doel heeft en sessies lang zoeken naar de juiste formulering daarvan, geeft een hoop gedoe en het werk wordt er niet anders van. 

We willen bezig zijn met iets dat we belangrijk vinden, dat kan geld verdienen zijn, koekjes bakken, of teams beter laten draaien. Onze persoonlijke doelen zorgen ervoor dat we bij de ene organisatie meer op onze plek zijn, dan bij de andere. 

Als ik voor mezelf spreek: ik kan in mijn werk bij Buro Waai lezen, schrijven en onderzoek doen. Ik geef workshops en lezingen over een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Dáár doe ik het voor. Zeker wil ik met mijn activiteiten ook de wereld van werk graag een beetje zinvoller maken, maar dat gebeurt door mijn dagelijkse activiteiten en niet door het formuleren van een missie. De mensen die met ons meedoen, hebben hun eigen doelen en ze voelen zich thuis bij het onderwerp zinvol werk. We gaan vooral geen organisatie proberen te zijn, want voor je het weet vergaderen we alleen nog maar. Nee, Buro Waai bestaat vooral uit mensen die aan het werk zijn met wat voor hen belangrijk is. Dat is waarom ze meedoen en dat is meer dan genoeg.

Heidi Jansen