Training Zinvol Werken | Méér dan werkgeluk!

Modulair te volgen; stel zelf je training samen!

Kies één, twee of alle drie de dagen en stel je leertraject naar eigen behoefte samen.

Ga aan de slag met zinvol en duurzaam werkgeluk
Jij bent mensgerichte professional en wilt vanuit een toekomstbestendige invalshoek aan de slag met thema’s als werkgeluk en vitaliteit. Alleen waar begin je en hoe pak je het concreet aan?

 • Leer op basis van wetenschappelijk onderzoek over de geschiedenis en evolutie van werk.
 • Verdiep je visie met een vernieuwende kijk op werk en werkcultuur.
 • Verrijk jouw gereedschapskist aan (gespreks)technieken en leer hoe je individuen en teams naar méér dan werkgeluk begeleidt.
 • Maak kennis met Zin Scan en de toepassing ervan bij individuen en teams, voer een oefengesprek met een werkende persoon als je meedoet aan dag 2
 • Oefen met casussen uit de praktijk.
 • Wissel uit met vakgenoten en leer van elkaar
Direct aanmelden

Ervaringen met de training Zinvol Werken

Ik heb de training Zinvol Werken afgerond. Ik merk dat ik erg geïnspireerd door ben, en hoor mezelf er enthousiast over vertellen aan anderen. Heidi brengt je eerst een bredere blik over hoe we in deze tijd tegenover werk staan. Ze schetst de historische context en dat geeft een fijne relativering, op ons soms gestreste benadering van werk. Maar de training biedt ook praktische handvaten en oefeningen over hoe je de twaalf thema's van zinvol werken inzet bij zowel individuen als groepen. Ik kreeg zelf hernieuwde zin om weer meer met teams aan de slag te gaan. Deze methode past goed bij mijn interesse in de positieve psychologie en het waarderend werken. Bedankt Mariska en Alexandra, voor de ontspannen en verdiepende begeleiding!

Lian GroenveldTrainer, coach en intervisiebegeleider

Ik heb de training “Zinvol werken” bij Buro waai gevolgd en ben erg enthousiast. Enthousiast over de inhoud van de training, want zingeving in de dingen die je doet (en dus ook in je werk) wordt in onze huidige maatschappij steeds belangrijker.

De training geeft hierin inzicht en handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik enthousiast over de kennis en de prettige manier van training geven van Alexandra en Mariska. In hun duo presentatie vullen ze elkaar goed aan en hebben een goede interactie met elkaar en de groep. Dat Heidi Jansen de eerste dag van de training verzorgde was een kers op de taart.

Tot slot wordt een training uiteindelijk gemaakt in het samenspel tussen trainers en de groep. Met een mooi gemengde groep professionals was het heerlijk werken, vloog de tijd om en snap ik nog beter hoe ik in mijn praktijk mijn coachees op dit thema nog beter kan helpen. Dank allen. Ps: De zin-scan is een aanrader 😊

Gerco van DijkPersonal coach en loopbaanprofessional

Vandaag heb ik de 3 daagse opleiding Zinvol Werken afgerond. Dag 1 stond in het teken van de wetenschappelijke context van zinvol werken. In dag 2 lag de focus op het individu en vandaag stonden zinvolle teams en organisaties centraal. Ik kan nu de Zin Scan afnemen, een middel om in kaart te brengen welke thema's er spelen binnen een team of bij een individu om hierna met deze thema's aan de slag te gaan. Zinvol werken - of werken met voldoening, met plezier, hoe je het wilt noemen - draagt bij aan minder stress en minder stress gerelateerd langdurig verzuim.

Miranda MarisStress - en burn-out coach

Op 25 juni heb ik de opleiding Zinvol Werken bij Buro Waai afgerond. De opleiding bestond uit een mix van bezinning op de groeiende inzichten en actuele literatuur over zinvol werken, afgewisseld met praktische oefeningen. Een belangrijk deel van de opleiding Zinvol Werken was het leren werken met de 12 zingevingsthema’s van Waai. Hierbij konden we kennismaken met de Zin Scan. Op deze wijze werden verrassend goed de aandachtspunten voor een individu en voor een team m.b.t. welbevinden op het werk zichtbaar gemaakt. Ik vond de trainers ter zake deskundig en ik heb genoten van de goede werkatmosfeer die Mariska Wegink en Alexandra Sfintesco wisten te scheppen. Ik ga met vertrouwen gebruik maken van de Zin Scan!

Henk Jansen

Ik vond het inspirerend, hoewel het werken met de Waai thema's niet nieuw voor mij is. Verrassend genoeg vond ik vooral het gebruik van de thema's in teams interessant. Mooi om te zien hoe je in kaart kunt brengen welke thema's gedeeld worden en welke niet, hoe je er prioriteit in kunt laten aanbrengen en hoe je individuen binnen een team op die manier weer meer een gevoel van 'samen' kunt laten ervaren.

Kirsten van OphemCoach en loopbaanadviseur

De reden dat de training voor mij waarde heeft is omdat het achtergronden over “werken/arbeidsmarkt” geeft. Je ontdekt je eigen positie op die markt incl. de wijze waarop het zich ontwikkeld heeft. Dit kan impact hebben op hoe ik mij nu wil bewegen op de arbeidsmarkt.

Dan de ontdekking op het gebied van je eigen individuele manieren om werk te beleven. Je ontdekt ook het nut van de thema-kaarten bij het zoeken naar oplossingen voor vragen die jezelf hebt en vragen die anderen hebben. Je oefent veel met ware praktijk casussen. Bij de bespreking van de casussen van anderen, kun je ook veel leren voor je eigen situatie. Ik heb ook geleerd dat als je een gesprek opent aan de hand van de thema’s dat je niet blijft hangen in het verhaal, je komt meteen to the point (dag 2).

Op dag 3 werd je positie in een groter team besproken. Ook hier van het uitwisselen over mijn casus geleerd.

Helga RaghoebarOnderwijskundige - Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, UMCG

Waarom deze training?

Mensen zoeken, vaak onbewust, naar zin en betekenis in hun werk. Gezien het hoge verzuim en grote verloop, vinden ze dit niet altijd. Tegelijkertijd zien werkgevers het belang van goed werkgeverschap steeds meer in. Wat als we dit koppelen en werk een bron van zingeving wordt; zinvol werken?

Wij geloven dat zinvol werken leidt tot méér dan werkgeluk; het zorgt ervoor dat mensen bevlogen en duurzaam werken in een organisatie om trots op te zijn. Daarom leiden we professionals op die willen bijdragen aan zinvol en duurzaam werkgeluk voor individuen en organisaties.

Neem contact op

“Wil je meer weten over ons aanbod in de Academie?”

MariskaBuro Waai
Neem contact op

Curatie, preventie en amplitie

Als jouw organisatie in een crisis terecht is gekomen, ben je voor deze training te laat. Het ‘repareren’ moet direct, betreft de hele organisatie (inclusief het leiderschap) en vergt veel tijd, aandacht, moeite én liefde.

De lessen uit onze training kun je curatief en preventief toepassen. Met een andere kijk op werk zul je een positief effect hebben op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van de betreffende medewerkers; dankzij de opgedane kennis, het inzicht en de geleerde tools, ontstaat er ruimte voor beweging, binnen of buiten de eigen organisatie.

Onze favoriet is amplitie. Het richt zich op het doorlopend (!) versterken en verbeteren van het mentaal welbevinden van alle medewerkers. Dat sluit goed aan bij werk als bron van zingeving. Zinvol werken heeft een positief effect op onder andere duurzame inzetbaarheid. In deze training ontdek je de kracht van een positief werkklimaat en hoe je hier concreet aan kunt bijdragen.

De trainers

Mariska Wegink

Mariska werkt als coach, trainer en adviseur en is partner bij Buro Waai. Ze is opgeleid in commerciële economie en verbindt dit met haar werkpraktijk in mens en organisaties. Betrokkenheid, rechtvaardigheid en integriteit zijn waarden die richting geven aan haar werk en leven. Met haar oprechte interesse en rake vragen gaat ze in gesprekken snel de diepte in; er ontstaat  ruimte voor bezinning en beweging. Een werkcultuur creëren waarbij het welzijn van medewerkers voorop staat, vraagt volgens haar om een andere kijk op werk én om anders doen; hierbij helpt ze mensen, teams en organisaties te ontwikkelen op een manier die bij hen past.

Alexandra Sfintesco

Alexandra is een creatieve en maatschappelijk gedreven organisatiepsycholoog en partner van Buro Waai. Ze ‘ziet’ mensen zoals ze zijn en helpt hen graag naar zinvol werk. Als coach trekt ze van alles uit haar rijk gevulde gereedschapskist. Teams laat ze als ‘vanzelf’ beter lopen. En organisaties helpt ze zich te ontwikkelen op een manier die past bij hun doel en bij de mensen waar het om gaat. 

Heidi Jansen

Heidi is onderzoeker, schrijver en hoofddocent bij Dé Loopbaanopleiding. Ze werkte ruim 25 jaar als loopbaanadviseur vanuit een eigen praktijk en specialiseerde zich de afgelopen jaren in werk en zingeving. Ze schreef daar een boek over en deed wetenschappelijk onderzoek aan de RUG. Ze geeft lezingen, publiceert en ontwikkelt programma’s vanuit de motivatie om bij te dragen aan zinvol werken voor iedereen. Ze geniet van lezen, denken en schrijven. Voelt zich voldaan als ze een punt kan zetten en wil van betekenis zijn voor de wereld van werk én voor de dieren in het dierentehuis dat ze samen met haar man runt.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor professionals die hun kennis en vaardigheden hun willen verdiepen:

 • (Beleids)adviseurs in mens & organisatie
 • Leidinggevenden
 • (Team)coaches
 • Loopbaanprofessionals

Voor loopbaan- en reïntegratieadviseurs bieden we in samenwerking met Dé Loopbaanopleiding regelmatig een masterclass aan.

Het resultaat

Na het volgen van een of meerdere dagen kijk je anders naar de uitdagingen van werk:

 • Je hebt kennis opgedaan over de achtergrond en toekomst van werk (dag 1).
 • Je hebt een frisse kijk op werk waarin zin en betekenis voorop staan en succes een gevolg is (dag 1).
 • Je hebt inzicht gekregen in jouw persoonlijke werkbeleving en kunt dit vertalen naar anderen in jouw werkpraktijk (dag 2).
 • Je leert team- en organisatieculturen positief beïnvloeden en een zinvolle beweging starten (dag 3).
 • Je krijgt concrete handvatten om individuen, leidinggevenden en teams te adviseren en begeleiden in duurzaam en bevlogen werken (dag 1, 2, en 3).

Programma

Dag 1:   Wetenschappelijke context werk en zingeving
 • Inleiding over de geschiedenis en betekenis van werk en scenario’s voor de toekomst van werk.
 • Vraagstukken van de moderne arbeidsmarkt, perspectieven op zingeving en de verbinding tussen werk en zingeving.
 • Een andere kijk op werk die bijdraagt aan méér dan werkgeluk.
Dag 2:    Het individu – zin in werken
 • Leer vanuit verschillende invalshoeken signalen van individuen herkennen en duiden met behulp van twaalf thema’s die kenmerkend zijn voor zin in werken.
 • Begin bij jezelf en maak een vertaalslag naar de praktijk.
 • Ervaar hoe je met een andere kijk op werk anderen kunt begeleiden.
 • Oefen met zingevende vragen.
Dag 3:    Teams en organisaties – zinvolle werkcultuur
 • Krijg inzicht hoe gezonde en ongezonde cultuur wordt gevormd.
 • Ontdek tools hoe je de team/organisatiecultuur kunt beïnvloeden.
 • Ga aan de slag met casuïstiek met behulp van het spectrum Zinvol Werken.
 • Leer van deelnemers door uitwisseling van wat beter en minder goed lukt.

Proces

Vooraf:
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en meer informatie. Ook ontvang je een aantal ‘opdrachten’ ter voorbereiding.


Tijdens:
De training bestaat uit theorie en daarnaast zelfstudie, oefeningen en opdrachten. Het geleerde kan je direct in jouw werk of praktijk toepassen. We werken praktisch en concreet aan de hand van twaalf thema’s gerelateerd aan zinvol werken.

Afronding:
Na afloop van elke dag ontvang je een certificaat van deelname. Bij deelname aan dag 2 kan je na afloop de individuele Zin Scan inzetten. Na afloop van dag 3 heb je inzicht gekregen in het gebruik van de team Zin Scan en kan je deze als je wilt ook zelf inzetten. Vraag ons naar de actuele tarieven.

Praktische informatie

Data

Najaar 2024:

 • Dag 1:  maandag 30 september
 • Dag 2:  maandag 14 oktober
 • Dag 3:  maandag 25 november

Locatie

Boterdiep 63 in Groningen

Duur

10:00 – 12:30 ochtend (incl. pauze)
12:30 – 13:00 lunchpauze
13:00 – 16:30 middag (incl. pauze)

Investering

 • €   595,- (excl. btw) voor 1 dag
 • € 1.100,- (excl. btw) voor 2 dagen
 • € 1.500,- (excl. btw) voor 3 dagen.

Dit is inclusief:

 • Het boek Werk en zingeving
 • Onze bundel Zinvol Werken, met verdieping op twaalf thema’s die bijdragen aan zin in werken
 • Eén code voor een individuele Zin Scan na afloop van de training bij deelname aan dag 2 voor een ‘oefengesprek’ inclusief supervisie.
 • Heerlijke lunches

Neem contact op

“We vertellen je graag meer over onze trainingen.”

MariskaBuro Waai
Neem contact op

Aanmelden  Relevante diensten en producten

  Nieuwsbrief

  Ontvang 4x per jaar een mail met inspirerende quotes, verhalen en achtergrondinformatie. Je leest het, we houden zelf ook niet van spam.

  Nu abonneren